stiftelsen

stiftelsen

Inger och Bengt Göthberg Stiftelse till minne av Hugo Levin

bildades den 21 augusti 2014 i avsikt att bevara minnet av

idrottsmannen, idrottsledaren och idrottsorganisatören

Hugo Levin 1886 –1918.


Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att årligen utdela HugoLevinPriset till

framstående idrottsledare och/eller idrottsorganisatör

för utmärkt engagemang och stort ledarskap 
till svensk idrotts bästa.


Priset ska tilldelas enskilda individer,
som i sin ledarroll verkar i Hugo Levins anda.

Pristagare får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång, det vill säga inte äldre än 32 år,
året då priset tilldelas.

Den årliga prisceremonien hålls i Göteborg.

Ledamöter i Stiftelsens styrelse:

Anders Rydberg, ordförande

Mervi Karttunen

Lars Sundling

Bengt Göthberg