stiftelsen

stiftelsen

Inger och Bengt Göthberg Stiftelse till minne av Hugo Levin

bildades den 21 augusti 2014 i avsikt att bevara minnet av

idrottsmannen, idrottsledaren och idrottsorganisatören

Hugo Levin 1886 –1918.


Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att

till en ung framstående idrottsledare eller idrottsorganisatör

årligen utdela HugoLevinPriset 
för utmärkt engagemang och stort ledarskap 
till svensk idrotts bästa.


Priset ska tilldelas enskild individ,
som i sin ledarroll verkar i Hugo Levins anda.

Pristagare får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång, det vill säga inte äldre än 32 år,
året då priset tilldelas.

Den årliga prisceremonien ska hållas i Göteborg.

Ledamöter i Stiftelsens styrelse:

Anders Rydberg, ordförande

Mervi Karttunen

Kristina Engberg

Bengt Göthberg