priset

priset

I syfte att bevara minnet av 
idrottsmannen, idrottsledaren, idrottsorganisatören

och idrottsredaktören

Hugo Levin 1886 –1918

har ett pris instiftats som bär hans namn.


HugoLevinPriset

ska årligen utdelas till

unga framstående idrottsledare eller idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa.


Priset ska tilldelas enskilda individer.

Pristagaren ska i sin ledarroll verka i Hugo Levins anda.

Pristagaren får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång, det vill säga inte äldre än 32 år,
året då priset tilldelas.

Prissumma 70.000 kronor.

se vidare under menyn förslag

om att lämna idé och tips, eller
lämna förslag på
lämplig kandidat