förslag

förslag

Har du funderingar kring priset, eller tankar om en ung kompetent idrottsledare eller idrottsorganisatör som visat utmärkt engagemang och stort ledarskap. Kontakta gärna:

Anders Rydberg, ordförande i stiftelsen

Anders Rydberg

0705 36 32 36

aryd@telia.comFörslag önskas via mejl

stiftelsen@hugolevinpriset.se

glöm inte att bifoga porträttbild

det årliga priset till svensk idrott

Förslag på lämpliga kandidater, som verkar inom idrott registrerad hos Riksidrottsförbundet (RF) önskas till:   stiftelsen@hugolevinpriset.se


Förslag önskas under tiden  

1 mars – 31 maj

prisutdelningen sker under augusti eller september varje år.

 

Uppge kandidatens namn, födelsedata (åå-mm-dd), adress, telefon, mejladress och idrott som kandidaten är verksam inom samt betydande meriter.

Bifoga en porträttbild på kandidaten.

Uppge även förslagsställarens namn, adress, telefon, mejladress.

 

Pristagaren får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång.

2021 års pristagare ska vara född 1989 eller senare.

Prissumman är 50.000 SEK.

prisutdelning äger rum augusti / september (datum beslutas senare)

vanligtvis på Lilla Scenen, Liseberg, i Göteborg.

Emellertid kommer covid-19-pandemin att påverka hur prisutdelningen kan ske.

senast 31 maj

Förslag önskas via mejl

stiftelsen@hugolevinpriset.se

glöm inte att bifoga porträttbild