förslag

förslag

Har du funderingar kring priset, eller tankar om en ung kompetent idrottsledare eller idrottsorganisatör som visat utmärkt engagemang och stort ledarskap.
Kontakta gärna: 
Anders Rydberg, ordförande i stiftelsen

Anders Rydberg

0705 36 32 36

aryd@telia.com

det årliga priset till svensk idrott

Förslag på lämpliga kandidater, som verkar inom idrott registrerad hos Riksidrottsförbundet (RF) önskas till:   stiftelsen@hugolevinpriset.se


Förslag önskas under tiden  

1 mars – 31 maj

 

Uppge kandidatens namn, födelsedata (åå-mm-dd), adress, telefon, mejladress och idrott som kandidaten är verksam inom samt
betydande meriter.

Bifoga en porträttbild på kandidaten.

Uppge även förslagsställarens namn, adress, telefon, mejladress.

 

Pristagaren får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång.

2022 års pristagare ska vara född 1990 eller senare.

Prissumma 70.000 kronor.

Årets prisutdelning äger rum söndag 25 september. 


Nominering skrivs direkt i ett mejl,

inte i ett separat dokument,

glöm inte att bifoga porträttbild.


stiftelsen@hugolevinpriset.se