start

nu är det hög tid

att föreslå kandidat till

HugoLevinPriset

2022

gå till menyn förslag för information

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa