start

31 maj är sista dag

att föreslå kandidater till

HugoLevinPriset  2024

gå till menyn förslag

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa