start

HugoLevinPriset 2023

har tilldelats Alexander Rahm

se menyn pristagare

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa