start

HugoLevinPriset  2024

årets pristagare kommer att presenteras under hösten

det årliga priset till svensk idrott

priset till framstående idrottsledare

– högst fyllda 32 –

för utmärkt engagemang och

stort ledarskap

till svensk idrotts bästa