start

nu är det hög tid att

föreslå kanditater

till HugoLevinPriset 2020


se info under rubriken »förslag»

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa