start

Två nya pristagare …

är utvalda i år!

Presentation på sidan »pristagare».

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa