start

HugoLevinPriset 2022

har tilldelats

Carl Rajala-Pettersson

se mer under menyn pristagare

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa