start

HugoLevinPriset 2022

årets kandidat är utvald

offentligt i slutet av augusti

prisceremoni i september

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa