start

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästahög tid att föreslå kandidater till HugoLevinPriset

2019

se mer information under rubriken »förslag»

det årliga priset till svensk idrott