förslag

förslag

Boken om:

Hugo Levin – den store eldsjälen i den unga svenska idrottsvärlden

www.hugolevin-boken.se

det årliga priset till svensk idrott

Har du funderingar kring priset, eller tankar om en ung kompetent idrottsledare eller idrottsorganisatör som visat utmärkt engagemang och stort ledarskap. Kontakta gärna:

Anders Rydberg, ordförande i stiftelsen, eller

Gunnar Larsson, sekreterare i priskommittén.


Förslag på lämpliga kandidater, som verkar inom idrott registrerad hos Riksidrottsförbundet (RF) önskas till:

stiftelsen@hugolevinpriset.se

Förslag önskas senast den 31 maj

prisutdelningen sker under augusti – september varje år.

 

Uppge kandidatens namn, födelsedata, adress, telefon och den idrott kandidaten är verksam inom samt betydande meriter.

Bifoga bild på kandidaten.

Uppge även förslagsställarens namn, adress, telefon, mejladress.

 

Pristagaren får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång. 2019 års pristagare ska vara född 1987 eller senare.

Prissumman är 50.000 SEK.

Årets prisutdelning kommer äga rum 22 september 2019

på Taubescenen, Liseberg, i Göteborg.

Anders Rydberg

0705 36 32 36

aryd@telia.com


Gunnar Larsson

0702 79 79 40

gunnar.larsson@mac.com
Förslag önskas via mejl till:

stiftelsen@hugolevinpriset.se