start

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa

 

hög tid att föreslå kandidat

till HugoLevinPriset

se mer information

under rubriken »förslag»